Bredbandshandboken Företag

Summering Del 3

Målmottagare & Nyttjande

Projektledare

Henrik Vinroth

Tel: 070-1820009

Email: henrik@avtre.se

Länk till inspelning

BBHBFTG_playvideo.jpg

Sammanfattning möte Del 2 – Bredbandshandboken Företag

Datum: Fredag 18/10 kl 13.00 – 14.20

Mötesdeltagare: Patrik Holmström, Sofia Thorell och Pär Wrångemyr, Amanda Olausson, Aron Pennling och Henrik Vinroth.

Produktion "fastighetsägare"

Intresse att gå vidare?

- Preliminärkostnad: