Bredbandshandboken Företag

Summering Del 3

Målmottagare & Nyttjande

Projektledare

Henrik Vinroth

Tel: 070-1820009

Email: henrik@avtre.se

Länk till inspelning

Sammanfattning möte Del 2 – Bredbandshandboken Företag

Datum: Fredag 18/10 kl 13.00 – 14.20

Mötesdeltagare: Patrik Holmström, Sofia Thorell och Pär Wrångemyr, Amanda Olausson, Aron Pennling och Henrik Vinroth.

Produktion "fastighetsägare"

Intresse att gå vidare?

- Preliminärkostnad: 

©2020 by Avtre AB all rights reserved

Bredbandshandboken is a trademark by Avtre AB

Skolgatan 53, Umeå, Sweden

+46 (0)90-8888220 | info@avtre.se | www.avtre.se