Bredbandshandboken Företag

Del 1

Projektledare

Henrik Vinroth

Tel: 070-1820009

Email: henrik@avtre.se

Definition & Nyttjande

Videomöte via zoom

Fredag 11/10 kl 13.00 - 14.00

https://zoom.us/j/453489813

Meeting ID: 453 489 813

Definitioner

Vad är en företagskund?
Vad särskiljer ”företagskund” från ex en fastighetsägare?
Är fastighetsägaren bara en kanal för att nå slutkunden, eller är fastighetsägaren också en företagskund?

 

Ingångar & Kontaktytor

Vilka kontaktytor finns för företagskunden när behovet uppstår? Hur hittar kunden informationen som behövs?

Tänkbara ingångar
- Egen exponering (eg egen hemsida?)
- Fastighetsägare
- Tjänsteleverantörerna
- Kundsökning (Internet/Google/Sociala medier)
- Sökbara register?

- Fler?

Remiss

Innan start av del 2 skickas sammanfattning ut från mötet och man har möjlighet att kommentera och ge synpunkter.

Del 2

Utformning och kanaler

Målmottagaren

Block 2 startar med att gemensamt komma fram till vad och vem målmottagaren är och lägger grunden för materialets utformning.

Nyttjande – Teoretiska möjligheter

Hur skulle informationen kunna nyttjas?
 

Hur kan materialet nyttjas för extern information:
Kundservice, företagssäljarna, fastighetsägare, tjänsteleverantörer och marknadsavdelningen.

Hur kan materialet nyttjas för Intern information:
Exempelvis Rekrytering/Bemanning eller underleverantörsinformation.

 

 

Aktivt deltagande och engagemang

Vem och vilka kan tillföra tid och resurser för att ta projektet i hamn (Se del 3)?

Del 3

Konkretisering

Projektplan

Vilken information ska presenteras och paketeras.


Vilka resurser och vilken kompetens behövs för;

a) Förankringsarbete (så att materialet anpassas efter hur det ska nyttjas)

b) Vilka specifika anpassningar krävs/önskas för respektive part.
c) Genomförande av informationssammansättningen (filmning mm)

 

Projektbudget och finansiering

Baserat på projektplanen tas en projektbudget fram och ett finansieringsförslag.

 

Projektbeslut

Ta fram beslutsunderlag och acceptans för genomförande.