Bredbandshandboken Företag

Summering Del 1

Projektledare

Henrik Vinroth

Tel: 070-1820009

Email: henrik@avtre.se

Definition & Nyttjande

Sammanfattning möte Del 1 – Bredbandshandboken Företag

Datum: Fredag 11/10 kl 13.00 – 14.20

Mötesdeltagare: Timo Tinderbeck, Pär Wrångemyr och Amanda Olausson, Aron Pennling, Kurt Pudas, Erik Thyr, Henrik Vinroth

 

Ett försök att definiera vem ”företagskunden” är gjordes och dialogen svängde alltifrån kunder som o ena sidan är klassiska operatörer, storföretag och industri till fastighetsägare som vill bredda sin fastighetsaffär.

 

På den andra skalan har vi SME-kunderna som i regel vill ha en internetanslutning via stadsnätet, paketerat och klart och i likhet med privatkunden. SME-kundens behov varierar men är oftast knutet till fastighetens förutsättningar. Dvs en kontorsbyggnad inhyser SME-kunder med kontorsbehov, en handelsfastighet har förstås kunder med behov knutet till handel.

 

 

Definitionen ”företagskund” landade i att vi tog ett steg tillbaka och tittade på ”affären” och vilken information som behöver kompletteras.

Försöker här dela in kunderna i dessa former;

o Fastighetsägare som bedriver verksamhet i sin egen fastighet

o Fastighetsägare som hyr ut verksamhetslokaler

   ▪ SME-kund som hyr lokal

   ▪ SME-kund som hyr kontorsplats (kontorshotell)

   ▪ SME-kund som har verksamhetslokal i privatägd fastighet

o Fastighetsägare som hyr ut bostäder

o Fastighetsägare som hyr ut bostäder och verksamhetslokaler

 

 

 

Mötet kom fram till att;

 

Att Definitionen ”Företagskund” som vi ska rikta in oss mot handlar om Fastighetsägare och SMEkunder.

Dessa kunder har störst informationsbehov och ligger i samma informationskedja.

(Storföretag, Industri, Operatörer mfl har redan nödvändig kunskap.)

BBHBFTG_playvideo.jpg