Bredbandshandboken Företag

Summering Del 2

Målmottagare & Nyttjande

Projektledare

Henrik Vinroth

Tel: 070-1820009

Email: henrik@avtre.se

BBHBFTG_playvideo.jpg

Sammanfattning möte Del 2 – Bredbandshandboken Företag

Datum: Fredag 18/10 kl 13.00 – 14.20

Mötesdeltagare: Patrik Holmström, Sofia Thorell och Pär Wrångemyr, Amanda Olausson, Aron Pennling och Henrik Vinroth.

Mötesgruppen befäste att materialet och målmottagaren är Fastighetsägare i enlighet med första mötet. Vi delade upp det i 3 målgrupper. Fastighetsägare, Brf&Samfällighet & Byggkonsulter.

 

(Bild1) Henrik presenterade en investerings -och värdematris för att förstå kunden, och befästa vilken information som skulle vara värdeskapande.

(Bild2) Här sammanfattas mål och lösning

(Bild3) Föreslaget informationsflöde och innehåll

(Bild4 + Bild5) Lämpliga expansioner efter att första avsnittet är skapat